Wat zijn de Duitse verplichte arbeidstijden, rustpauzes en rusttijden?

Nederlandse werkgevers zijn in Duitsland verplicht de arbeidstijd van werknemers per week te registreren.

Wettelijke voorschriften voor maximale werktijden Volgens de Duitse arbeidstijdenwet is de (Nederlandse) werkgever verantwoordelijk voor de naleving van de voorgeschreven arbeidstijden in Duitsland. De werkdag van Nederlandse werknemers in Duitsland mag niet langer duren dan acht uur. Hij kan onder bepaalde voorwaarden worden verlengd tot tien uur. De eisen zijn:

  • maximale arbeidstijd van tien uur per werkdag als dagelijkse "piek" en
  • maximaal toelaatbaar arbeidsvolume (gemiddeld acht uur per werkdag) binnen een compensatieperiode van zes kalendermaanden of 24 weken. De werkgever kan zelf bepalen van welke periode hij uitgaat.

Pauzes en rusttijden zijn verplicht

Werknemers moeten zich tijdens de werktijd houden aan de in Duitsland wettelijk verplichte pauzes. Ook Nederlandse werkgevers moeten hierop toezien in Duitsland. De Duitse arbeidstijdenwet maakt onderscheid tussen rustpauzes en rusttijden. Rustpauzes zijn wettelijk voorgeschreven pauzes tijdens een aaneengesloten werkdienst. Een rusttijd is de vrije tijd tussen twee diensten in.

De Arbeidstijdenwet bepaalt het volgende voor rustpauzes en rusttijden:

  • minimale rustpauzes binnen de werktijd: bij een werktijd van meer dan zes of negen uur: 30 respectievelijk 45 minuten;
  • er mag maximaal zes uur zonder pauze worden gewerkt;minimale rusttijd na afloop van de dagelijkse arbeidstijd is elf uur
  • wekelijkse rusttijd (verbod op arbeid op zon- en feestdagen of toekenning van alternatieve rustdagen bij toegestane arbeid op zon- en feestdagen).

Flexibel werken staat in de Arbeidstijdenwet De Arbeidstijdenwet biedt de mogelijkheid om binnen een bepaald kader door middel van afwijkende cao-bepalingen de maximale arbeidsduur te verhogen of de arbeidsduur te verlengen. De Arbeidstijdenwet biedt ook mogelijkheden voor flexibilisering van de arbeidstijden. Flexibilisering van de arbeidstijd moet echter altijd gebaseerd zijn op een overeenkomstige grondslag in de arbeidsovereenkomst of in cao's die aan de wettelijke eisen voldoen. Neem contact op met de helpdesk van Nedubex 070 25 000 79 of email naar info(at)nedubex.nl**

Weet je welke Duitse regels voor je verplicht zijn?

30 minuten gratis telefonisch advies op maat over wat wel en wat niet verplicht voor je is bij het (opnieuw) starten met werken in Duitsland

Gratis advies

(Opnieuw) starten in Duitsland?

Werk in Duitsland met personeel, zzp-ers, uitzendkrachten of onderaannemers? In de meeste gevallen zijn meldingen en administratie verplicht. Voorkom boete's of stoplegging van het werk in Duitsland.

Doe de zelftest